Kolejne środki z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2018 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych. Jednostki samorządu terytorialnego w ramach pomocy w formie dotacji celowej planują zrealizować 145 zadań, na blisko 19,8 mln zł w latach 2018/2019. W ankiecie rankingowej znalazł się Powiat Kamiennogórski, który otrzyma dotację w wysokości 38 tys. zł na „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania” oraz dwie kamiennogórskie gminy. Gmina Kamienna Góra otrzyma dofinansowanie w wysokości 74…

Share
Pokaż więcej