Bezpiecznie podczas wakacyjnego wypoczynku

W dniu 18 czerwca br. funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze w ramach akcji prewencyjnych „Świadomy Junior” oraz „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” odwiedzili młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze. Głównymi tematami spotkań z uczniami było bezpieczeństwo podczas letniego wypoczynku oraz profilaktyka dotycząca środków odurzających. W dniu 18 czerwca br. w ramach akcji prewencyjnych „Świadomy Junior” oraz „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” odbyły się spotkania z policjantami w Szkole Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze. Celem spotkań było przybliżenie uczniom podstawowych zasad bezpiecznego zachowania się…

Share
Pokaż więcej

Seidorf Mountain Triathlon

Informujemy, iż dnia 1 września 2018 roku ruszy wielkie wydarzenie sportowe pod nazwą Seidorf Mountain Triathlon. Seidorf Mountain Triathlon to nowa formuła Triathlonu w Polsce, który na dystansie 55,5 km łączy ze sobą trzy najpopularniejsze na świecie dyscypliny sportowe – pływanie, jazdę na rowerze i bieganie w bardziej dostępnej formie dając więcej zabawy. Dystanse 55,5 km i (111 km w wydłużonej wersji) świetnie sprawdziły się w Szwajcarii zarówno wśród amatorów jak i profesjonalistów. Triathlon ten oferuje doskonałe komplementarne rozwiązanie między triathlonami olimpijskimi i długodystansowymi (55,5 to 0,5 km pływania +…

Share
Pokaż więcej

Konsultacje społeczne “Strategii Rozwoju Sudety 2030”

Powiat Kamiennogórski, zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego południowej i zachodniej części województwa dolnośląskiego na lata 2020-2030, obejmującej swoim zasięgiem subregiony Wałbrzyski i Jeleniogórski (NUTS 3), zwanej “Strategia Sudety 2030”. Przedłożony projekt strategii odpowiada aktualnemu zasięgowi terytorialnemu 13 powiatów: Bolesławiecki, Dzierżoniowski, Jaworski, Jeleniogórski, Kamiennogórski, Kłodzki, Lubański, Lwówecki, Świdnicki, Wałbrzyski, Ząbkowicki, Złotoryjski, Zgorzelecki. Konsultacje prowadzone będą od dnia 15.06 do dnia 13.07.2018 r. w formie przyjmowania propozycji, uwag i opinii przekazywanych za pośrednictwem formularza elektronicznego. Wypełnione w wersji elektronicznej i wydrukowane formularze można również dostarczyć…

Share
Pokaż więcej

Nabór kandydatów na członków PRDPP

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, wybieranych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) działające na terenie powiatu kamiennogórskiego. Na podstawie art. 41f pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) oraz § 3 uchwały nr XI/45/2015 Rady Powiatu…

Share
Pokaż więcej