Spotkanie z prof. Janem Żarynem

Dnia 9 lutego 2018 roku w kamiennogórskim Muzeum Tkactwa odbyło się zapowiadane spotkanie z historykiem, senatorem partii PiS, prof. Janem Żarynem. Organizatorem spotkania był senator Krzysztof Mróz (PiS). Spotkanie odbyło się pod hasłem „Ojcowie Polskiej Niepodległości” i było częścią jubileuszu stu lat od odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską, który przypada na rok 2018. Licznie zebrani mieszkańcy regionu wysłuchali wykładu profesora m.in. na temat roli, jaką odegrali wybitni politycy ówczesnych czasów jak Józef Piłsudski, Ignacy Jan Paderewski czy Roman Dmowski, w odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Podczas wydarzenia prof. Żaryn zaprezentował również…

Udostępnij:
Share
Pokaż więcej

Dzień Dokarmiania

Dnia 9 lutego 2018 roku dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie uczestniczyli w zimowym dokarmianiu zwierzyny leśnej. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Koło Łowieckie Knieja Lubawka wspólne z młodzieżą i mieszkańcami regionu z okazji Ogólnopolskiego Dnia Dokarmiania Zwierząt Leśnych, który przypada na 11 lutego. Tegoroczne spotkanie miało inny charakter z uwagi na bardzo łagodną zimę oraz występujące zagrożenie wirusem Afrykańskiego Pomoru Świń. To już szóste cykliczne spotkanie zorganizowane przez Koło Łowieckie Knieja Lubawka na ścieżce dydaktycznej Mieroszów, gdzie zainstalowana została bogata baza dydaktyczna i urządzenia łowieckie, w tym duże paśniki…

Udostępnij:
Share
Pokaż więcej

Przetarg w Starostwie Powiatowym

Starosta Kamiennogórski ogłasza III ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości Skarbu Państwa: Nieruchomość niezabudowana położona w Miszkowicach, gm. Lubawka, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 233/29 o pow. 0,0217 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą nr JG1K/00028483/0. Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów: PsIII (pastwiska trwałe). Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 233/29 znajduje się w jednostce G – Miszkowice na terenie G – 19 MN/MR/MP: mieszkalnictwo wielorodzinne lub jednorodzinne średniej i niskiej intensywności, zabudowa zagrodowa, mieszkalnictwo pensjonatowe. Cena nieruchomości wynosi…

Udostępnij:
Share
Pokaż więcej

Bieg Zdobywca Góry Parkowej

Przypominamy, iż dnia 14 kwietnia 2018 roku w Kamiennej Górze odbędzie się kolejna edycja imprezy sportowej Bieg Zdobywca Góry Parkowej, o czym informujemy tutaj. Zapraszamy do wywiadu, w którym Arkadiusz Dybiec – Dyrektor VII Biegu Zdobywca Góry Parkowej, informuje o sprawach organizacyjnych powyższego wydarzenia. Wideo: Ryszard Bizoń Bieg Zdobywca Góry Parkowej

Udostępnij:
Share
Pokaż więcej