Godzina “W”

Dnia 1 sierpnia 2017 roku przypada 73. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Na rondzie w Kamiennej Górze mieszkańcy uczcili pamięć o powstańczym zrywie z 1 sierpnia 1944 roku. Rozwieszono banery, zaprezentowano mini galerię, powiewały biało-czerwone flagi, odpalono race. W godzinę „W” zawyły syreny. Uczczono pamięć tych, którzy 73 lata wcześniej zerwali się by walczyć z okupantem, rozpoczynając Powstanie Warszawskie. Godzina „W” to kryptonim dnia i godziny rozpoczęcia w Warszawie akcji „Burza” (Powstania Warszawskiego), godz. 17:00 we wtorek 1 sierpnia 1944 roku. Powstanie Warszawskie było wymierzone militarnie przeciw Niemcom, a politycznie przeciw…

Udostępnij:
Share
Pokaż więcej

Starostwo Powiatowe – Komunikat

Starosta Kamiennogórski informuje, że dnia 31 lipca 2017 roku został wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Broniewskiego nr 15, wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży – działka nr 718/2 o pow. 0,0194 ha położona w Pisarzowicach (Zarządzenie nr 48/2017 z dnia 31 lipca 2017 roku).

Udostępnij:
Share
Pokaż więcej

73. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Przypominamy, iż dnia 1 sierpnia 2017 roku ponownie na kamiennogórskim rondzie przy ulicy Papieża Jana Pawła II odbędą się obchody upamiętniające wybuch Powstania Warszawskiego. O godz. 16:30 zostanie zablokowany ruch i zostanie uczczona pamięć o powstańczych bohaterach minutą ciszy, o czym informowaliśmy tutaj. Powstanie warszawskie (1 sierpnia – 3 października 1944) to wystąpienie zbrojne przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza”, połączone z ujawnieniem się i oficjalną działalnością najwyższych struktur Polskiego Państwa Podziemnego. Powstanie warszawskie było wymierzone militarnie przeciw Niemcom, a politycznie przeciw ZSRR…

Udostępnij:
Share
Pokaż więcej