20 mln zł z Polskiego Ładu na inwestycje powiatowe

Powiat Kamiennogórski złożył wnioski o wartości 20 mln zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

Wnioski dotyczą przebudowy i modernizacji dróg powiatowych w powiecie kamiennogórskim oraz modernizacji i rozbudowy infrastruktury oświatowej.

Dzięki rządowym środkom powiat kamiennogórski przebuduje i zmodernizuje ul. Katowicką w Kamiennej Górze, odcinki dróg powiatowych: Pisarzowice-Czarnów, w Dębrzniku, w Nagórniku, w Chełmsku Śląskim, w Lipienicy, jak również wiadukt w Ciechanowicach. Modernizacji i rozbudowy doczekają się również Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących oraz Zespół Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze.

Wideo: Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze

Zobacz inne

Leave a Comment