15 nowych mundurów specjalnych i lanca gaśnicza w OSP Marciszów

Nowe komplety ubrań specjalnych oraz lanca do gaszenia pożaru sadzy w przewodach kominowych o łącznej wartości 42 470 zł wzbogaciły wyposażenie jednostki OSP Marciszów na przełomie 2019/2020 roku.

Środki na realizację zadania pochodziły z dotacji Gminy Marciszów w wysokości 29 240 zł, środków własnych jednostki w wysokości 8 730 zł oraz dotacji KSRG w wysokości 4 500 zł.

Zakup realizowany był w dwóch etapach. W pierwszym etapie w 2019 roku, zakupionych zostało 5 kompletów ubrań specjalnych 2-częściowych FHR, natomiast w bieżącym roku zrealizowano zakup kolejnych 10 kompletów ubrań specjalnych 3-częściowych FHR oraz lancy gaśniczej.

Należy zauważyć, że obecnie używane środki ochrony indywidualnej ratowników OSP Marciszów, zważywszy na ilość wyjazdów jednostki do działań ratowniczych, pozyskane w latach 2007-2014 były już w znacznym stopniu wyeksploatowane i nie spełniały zadania skutecznej ochrony ratownika. Zakup nowych, spełniających niezbędne normy ubrań specjalnych był konieczny. Niezbędny stał się również zakup lancy gaśniczej, niezwykle skutecznego narzędzia do walki z pożarami sadzy w przewodach kominowych.

Strażacy jednostki OSP Marciszów serdecznie dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego zakupu: Wójtowi Gminy Marciszów Wiesławowi Cepielikowi, Radzie Gminy Marciszów oraz Komendantowi KP PSP w Kamiennej Górze.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment