100 lat niepodległości w Kamiennej Górze

W kamiennogórskim ratuszu odbyło się pierwsze spotkanie powołanego przez burmistrza Krzysztofa Świątka Komitetu ds. Organizacji Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

W tym roku mija 100 lat, od momentu, kiedy po ponad wiekowej nieobecności na mapie Europy, Polska wybiła się na niepodległość. To jedno z najważniejszych w historii naszego kraju wydarzeń obchodzone będzie uroczyście w całym kraju. Godną i właściwą oprawę mieć będzie również w Kamiennej Górze. Czuwać nad tym będzie powołany przez burmistrza miasta komitet.

Zadaniem komitetu będzie planowanie, przygotowanie oraz koordynacja programu wydarzeń, które odbędą się w Kamiennej Górze w bieżącym roku. W pracach takiego zespołu niezbędny jest więc udział przedstawicieli różnych środowisk naszej lokalnej społeczności o uznanym dorobku zawodowym i społecznym.

Do prac w komitecie zaproszeni zostali między innymi Barbara Skoczylas-Stadnik – dyrektor Muzeum Tkactwa, Marek Dańczak – dyrektor Centrum Kultury, Jacek Bruździak – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Jan Lubieniecki – historyk-regionalista, Bogdan Adamus – regionalista, fotograf. Radę Miasta reprezentować będzie jej wiceprzewodniczący Jerzy Basta. Skład zespołu uzupełnia również dwóch pracowników urzędu miasta – sekretarz Arkadiusz Wileński i pełnomocnik burmistrz ds. społecznych Arkadiusz Dybiec. Niewykluczone, że zespół uzupełniony zostanie jeszcze przez kolejne osoby.

Podczas pierwszego spotkania padły już pierwsze propozycje inicjatyw kulturalnych, społecznych i sportowych. Obchody rozpoczną się prawdopodobnie już od wiosny, wtedy też poznać powinniśmy ich wstępne kalendarium. Najważniejszym punktem będzie oczywiście dzień 11 listopada br., w którym skupią się najważniejsze wydarzenia.Share

Zobacz inne

Leave a Comment