Remont drogi w Czadrowie

Zakończył się remont drogi powiatowej nr 3477 D w Czadrowie. Zostaną jeszcze wykonane drobne prace korekcyjne. Remont drogi biegnącej przez tzw. „dolny Czadrów” polegał m.in. na wymianie wszystkich warstw konstrukcyjnych, wzmocnieniu podłoża gruntownego, wymianie przepustów drogowych będących w złym stanie technicznym, wycince drzew, krzaków, usunięciu pni, oczyszczaniu rowu z namułu i montażu barier ochronnych. Droga doznała zniszczeń przez powódź w 2012 roku i dodatkowo przez nadmierne obciążenie pojazdami w czasie remontu drogi głównej nr 3468 D Czadrów-Krzeszów. Po wygranym przetargu remont drogi wykonała firma: Usługi Montażowo-Budowlane A.J.M. Więcej informacji na…

Udostępnij:
Share
Read More

Remont drogi w Czadrowie

Trwa remont drogi powiatowej nr 3477 D, w „dolnym Czadrowie”. Po wycince drzew, wymianie przepustów i wykonaniu podbudowy, rozpoczęto układanie asfaltu. Przypominamy, iż droga w tzw. „dolnym Czadrowie” doznała zniszczeń przez powódź w 2012 roku i dodatkowo przez nadmierne obciążenie pojazdami w czasie remontu drogi głównej nr 3468 D Czadrów-Krzeszów. Remont drogi jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, a kwota przeznaczona na prace remontowe wynosi 1 018 050, 71 zł. Przetarg na wykonanie remontu wygrała firma: Usługi Montażowo-Budowlane A.J.M. Po wstępnych informacjach, iż układanie asfaltu nastąpi w grudniu widać, że…

Udostępnij:
Share
Read More

Remont drogi w Czadrowie

Trwa remont drogi powiatowej nr 3477 D, w „dolnym Czadrowie”. Rozpoczęto podbudowę podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem. Nadal są wykonywane prace wymiany przepustów pod drogą na rury polietylenowe spiralnie karbowane. Remont miał zakończyć się do 18 listopada. Już wiadomo, że termin robót się przedłużył. Układanie asfaltu zaplanowano na grudzień. Oby warunki atmosferyczne sprzyjały. Więcej informacji na temat remontu drogi nr 3477 D dostępnych tutaj.

Udostępnij:
Share
Read More

Remont drogi w Czadrowie

Trwa remont drogi powiatowej nr 3477 D, w „dolnym Czadrowie”. Po wycince drzew, krzaków, usunięciu pni, oczyszczaniu rowu z namułu i wyprofilowaniu skarp wykonano frezowanie nawierzchni asfaltowej. Kolejnym etapem jest rozbiórka i wymiana istniejących przepustów pod drogą. Wykonawcą remontu drogi jest firma Usługi Montażowo-Budowlane A.J.M. Remont ma zakończyć się do 18 listopada 2016 roku i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Więcej informacji na temat remontu drogi nr 3477 D dostępnych tutaj.

Udostępnij:
Share
Read More

Remont drogi w Czadrowie

Trwa remont drogi powiatowej nr 3477 D w Czadrowie. Jest to odcinek drogi biegnącej przez tzw. „dolny Czadrów”. Pierwszy etap polega na wycince drzew, krzaków, usunięciu pni, oczyszczaniu rowu z namułu itp. Remont ma zakończyć się do 18 listopada 2016 roku i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Więcej informacji na temat remontu drogi nr 3477 D dostępnych tutaj.

Udostępnij:
Share
Read More

Remont drogi w Czadrowie

Rozpoczął się pierwszy etap remontu drogi powiatowej nr 3477 D w Czadrowie. Jest to odcinek drogi biegnącej przez tzw. „dolny Czadrów”. Droga doznała zniszczeń przez powódź w 2012 roku i dodatkowo przez nadmierne obciążenie pojazdami w czasie remontu drogi głównej nr 3468 D Czadrów-Krzeszów. Remont drogi biegnącej przez „dolny Czadrów” będzie polegał m.in. na wymianie wszystkich warstw konstrukcyjnych, wzmocnieniu podłoża gruntownego, wymianie przepustów drogowych będących w złym stanie technicznym, wycince drzew, krzaków, usunięciu pni, oczyszczaniu rowu z namułu i montażu barier ochronnych. Przetarg na wykonanie remontu wygrała firma: Usługi Montażowo-Budowlane…

Udostępnij:
Share
Read More

Remont drogi w Czadrowie

Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze ogłosiło przetarg na remont drogi powiatowej nr 3477 D w Czadrowie. Jest to odcinek drogi biegnącej przez tzw. „dolny Czadrów”. Droga doznała zniszczeń przez powódź w 2012 roku i dodatkowo przez nadmierne obciążenie pojazdami w czasie remontu drogi głównej nr 3468 D Czadrów-Krzeszów. Remont drogi biegnącej przez „dolny Czadrów” będzie polegał m.in. na wymianie wszystkich warstw konstrukcyjnych, wzmocnieniu podłoża gruntownego, wymianie przepustów drogowych będących w złym stanie technicznym, wycince drzew, krzaków, usunięciu pni, oczyszczaniu rowu z namułu i montażu barier ochronnych. Remont ma zakończyć się…

Udostępnij:
Share
Read More

Osiedle pod Kasztanem

Informujemy, iż rozpoczęła się budowa kolejnej nieruchomości na powstającym w Czadrowie „Osiedlu pod Kasztanem”. Kolejni mieszkańcy Kamiennej Góry ściągają do sołectwa Czadrów. Docelowo, zgodnie z planem zagospodarowania, na osiedlu powstanie 16 nieruchomości. Oprócz „Osiedla pod Kasztanem” w Czadrowie trwają budowy nowych nieruchomości przy wjeździe od strony Krzeszowa i na wzgórzu przy wjeździe od strony Kamiennej Góry. Bez wątpienia Czadrów jest obecnie jednym z najatrakcyjniejszych miejsc do zamieszkania wśród sołectw Gminy Kamienna Góra. Od kilku lat zaobserwować można znaczny jego rozwój. Więcej informacji o remontach i budowach w sołectwie Czadrów tutaj.

Udostępnij:
Share
Read More

Osiedle pod Kasztanem

Niedawno informowaliśmy o rozpoczętej budowie następnej nieruchomości na powstającym w Czadrowie Osiedlu pod Kasztanem. Właśnie rozpoczęto kolejną, którą prowadzą również mieszkańcy Kamiennej Góry. Do końca roku na osiedlu będzie już widocznych osiem nieruchomości. Docelowo ma powstać szesnaście. Więcej informacji o remontach i budowach w sołectwie Czadrów tutaj.

Udostępnij:
Share
Read More

Osiedle pod Kasztanem

Informujemy, iż do Czadrowa ściągają kolejni mieszkańcy Kamiennej Góry. Rozpoczęła się właśnie budowa następnej nieruchomości na powstającym w Czadrowie „Osiedlu pod Kasztanem” i niebawem zacznie się budowa kolejnej. Docelowo, zgodnie z planem zagospodarowania, na osiedlu ma powstać 16 nieruchomości. Bez wątpienia sołectwo Czadrów staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem do zamieszkania. Od kilku lat zaobserwować można znaczny jego rozwój. Uruchomienie oświetlenia ulicy, gruntowny remont drogi, bliskość położenia Kamiennej Góry to tylko niektóre atrybuty wpływające na atrakcyjność wsi. Więcej informacji o remontach i budowach w sołectwie  Czadrów tutaj.

Udostępnij:
Share
Read More

Uroczyste otwarcie drogi

Dziś dnia 12.11.2014 roku odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanej drogi powiatowej 3468 D na odcinku Czadrów – Krzeszów. Uroczyste przecięcie wstęgi wraz z poświęceniem drogi przez ks. Mariana Kopko i ks. Józefa Czekańskiego miało miejsce na skrzyżowaniu ulic Księcia Bolka I i św. Jana Nepomucena w Krzeszowie. Odbudowa ponad 4 kilometrowego odcinka pochłonęła 4 626 615 zł, z czego 1 000 000 zł powiat pozyskał z budżetu Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, o który zabiegała Radna Wojewódzka Iwona Krawczyk, a 3 626 615 zł z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji – informuje Starosta…

Udostępnij:
Share
Read More

Remont drogi Czadrów – Krzeszów

Trwa nadal remont drogi powiatowej nr 3468 D na odcinku Czadrów – Krzeszów. Najważniejsze prace na drodze biegnącej przez Czadrów zostały wykonane a nawierzchnia wygląda obiecująco. Obecnie trwają prace z zakresu elementów ulicy. W wybranych miejscach są układane obrzeża betonowe i wykańczane wjazdy na drogi przyległe. Trwa również wycinaka suchych konarów. Czas remontu drogi został również wykorzystany na ułożenie placu z puzzli przy posesji nr 14, w której znajduje się sklep. To jedno z ważnych miejsc komunikacyjnych naszego sołectwa.

Udostępnij:
Share
Read More

Remont drogi Czadrów – Krzeszów

Trwa trzeci dzień nakładania warstwy ścieralnej na remontowaną drogę powiatową nr 3468 D na odcinku w Czadrowie. Pogoda podczas tych prac sprzyjała więc jutro od dnia 18.07.2014 roku droga już nie będzie wyłączona z ruchu, jak było zapowiadane we wcześniejszych komunikatach. Jeden dzień więcej w planach zamknięcia drogi był założony na nieprzewidziane warunki pogodowe. Dodatkowo wykonywane są prace remontowe mostku przy posesji nr 19 i wykaszanie trawy wzdłuż jezdni.

Udostępnij:
Share
Read More

Remont drogi Czadrów – Krzeszów

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami dziś 15.07.2014 roku została całkowicie wyłączona z ruchu główna droga biegnąca przez Czadrów. Rozpoczęły się najważniejsze prace związane z położeniem warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni. Zamknięcie drogi jest zaplanowane do dnia 18 lipca w godzinach 8.00 – 18.00. Prace z położeniem warstwy ścieralnej mają potrwać trzy dni, więc jeżeli pogoda będzie sprzyjała zakończą się 17 lipca. Jeden dzień więcej w planach zamknięcia drogi to zapas na nieprzewidziane wydarzenia pogodowe.

Udostępnij:
Share
Read More

Remont drogi w Czadrowie – Komunikat

Przypominamy, iż od dnia 15 lipca do 18 lipca 2014 roku zostanie wyłączona z ruchu główna droga biegnąca przez Czadrów. Bezwzględny zakaz poruszania się po drodze będzie utrzymany w godzinach 8.00 – 18.00. W tych dniach będzie położona warstwa ścieralna z betonu asfaltowego. Prace na drodze zostaną rozpoczęte od strony Krzeszowa. W każdym dniu jest zaplanowane wylanie około 600 metrów nawierzchni. Będzie to znaczne utrudnienie dla mieszkańców mających swoje posesje przy głównej drodze. Aby nie dochodziło do zatargów, firmę remontową w utrzymaniu zakazu poruszania się pojazdami ma wesprzeć Policja. Zalecamy…

Udostępnij:
Share
Read More

Remont drogi Czadrów – Krzeszów

Trwa kolejny dzień remontu drogi powiatowej nr 3468 D na odcinku w Czadrowie. Na tym etapie wszystko jest przygotowywane do najważniejszego dnia, w którym zgodnie ze specyfikacją zamówienia ma być położona warstwa ścieralna z betonu asfaltowego. To tego dnia zostanie całkowicie wyłączona z ruchu droga biegnąca przez Czadrów. Obecnie są wykańczane elementy ulicy, mechaniczne czyszczenie rowów z profilowaniem skarp oraz umacnianie poboczy dystryktem z frezowania starej nawierzchni. Ponieważ wątpliwości budziło zaprojektowanie a właściwie jego brak swobodnych wjazdów pod sklep przy posesji nr 14, o czym pisaliśmy we wcześniejszych artykułach informujemy,…

Udostępnij:
Share
Read More

Remont drogi Czadrów – Krzeszów

Trwa kolejny dzień remontu drogi powiatowej nr 3468 D na odcinku w Czadrowie. Obecnie najwięcej pracy odbywa się niedaleko skrzyżowania do sanatorium, przy budynku nr 14.  Układane są obrzeża betonowe pod chodnik. Jak widać projektant nie uwzględnił wykonania wjazdów pod sklep i na przyległą posesję. Miejmy nadzieję, że zostanie to skorygowane. Zaczęło się również wylewanie drugiej warstwy asfaltu. Więcej na temat remontu drogi naszego sołectwa tutaj >>.   

Udostępnij:
Share
Read More

Remont drogi Czadrów – Krzeszów

Dziś dnia 25.06.2014 roku, w kolejnym dniu remontu drogi powiatowej nr 3468 D na odcinku w Czadrowie wykonywana była stabilizacja gruntu. Dzięki technologii stabilizacji uzyskuje się poprawę wytrzymałości na długi okres czasu, grunt uzyskuje polepszone właściwości nośności oraz zwiększa się odporność na działanie wody i mrozu. Stabilizatory to urządzenia poruszające się na kołach o wysokiej wydajności. Mieszają składniki mineralne gruntu wprowadzając jednocześnie środek wiążący jak wapno, cement, woda, emulsje bitumiczne.

Udostępnij:
Share
Read More

Remont mostu w Czadrowie

Trwają prace remontowe mostu w ciągu drogi gminnej Nr 114833 D w Czadrowie. Most został zamknięty w lutym 2014 roku. Po przeprowadzeniu okresowej ekspertyzy okazało się, że most łączący dwie drogi prowadzące przez Czadrów groził zawaleniem. Drewniana konstrukcja podtrzymująca most była w bardzo złym stanie. Ostatni remont mostu był przeprowadzony 10 lat wcześniej. Na drewniane belki został położony asfalt, co prawdopodobnie było przyczyną szybszej degradacji drewnianej konstrukcji. Obecnie drewniana konstrukcja została wymieniona na stalową. Wartość remontu ma wynieść około 50.000 zł.

Udostępnij:
Share
Read More

Remont drogi Czadrów – Krzeszów

Trwają kolejne prace remontu drogi w Czadrowie. W związku z planowanymi zmianami organizacji ruch przygotowywany jest remont mostu łączącego dwie drogi biegnące przez nasze sołectwo. Od dnia 23 czerwca do około 9 lipca 2014 roku na głównych drogach biegnących przez Czadrów zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy. Od dnia 10 lipca do 18 lipca 2014 roku główna droga biegnąca przez Czadrów zostanie całkowicie wyłączona z ruchu w godzinach 8.00 – 18.00. Pojazdy do 3,5 tony oraz autobusy będą miały możliwość przejazdu drogą biegnącą przez „dolny” Czadrów. Samochody ciężarowe będą poruszały się objazdem prowadzonym…

Udostępnij:
Share
Read More

Remont drogi Czadrów – Krzeszów

Trwa kolejny dzień remontu drogi powiatowej nr 3468 D na odcinku Czadrów – Krzeszów. Kolejne prace zaczęły się od wycinki wcześniej oznakowanych drzew. Pod koniec prac doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Jedna z gałęzi powalonego drzewa odskoczyła uderzając pracownika w głowę. Do poszkodowanego została wezwana karetka i został on odwieziony na badanie do szpitala. Zaniepokojeni okoliczni mieszkańcy wezwali również Policję, która miała zbadać czy podczas wykonywanych prac są przestrzegane przepisy BHP. Wycinka 24.05.2014 r.

Udostępnij:
Share
Read More