Dni Powiatu Kamiennogórskiego

Przypominamy, iż dnia 26 sierpnia 2017 roku nad kamiennogórskim zalewem, w ramach odchodów Dni Powiatu Kamiennogórskiego, odbędą się równolegle dwie imprezy o charakterze regionalnym: VII Powiatowe Święta Mleka – to lokalne tradycje związane z produkcją i przetwórstwem mleka, ekologiczne, zdrowe i smaczne produkty mleczne i nie tylko, sudecka wieś wczoraj i dziś, a przede wszystkim doskonała zabawa dla kilku pokoleń. To również podziękowanie wszystkim, których codzienna, wytrwała praca pozwala nam korzystać z darów kamiennogórskiej ziemi. II Powiatowe Święto Przedsiębiorczości – to wydarzenie propagujące firmy funkcjonujące na terenie powiatu kamiennogórskiego –…

Udostępnij:
Share
Read More

Starostwo Powiatowe – Komunikat

Starosta Kamiennogórski informuje, że dnia 31 lipca 2017 roku został wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Broniewskiego nr 15, wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży – działka nr 718/2 o pow. 0,0194 ha położona w Pisarzowicach (Zarządzenie nr 48/2017 z dnia 31 lipca 2017 roku).

Udostępnij:
Share
Read More

Zawyją syreny alarmowe

Starosta Kamiennogórski informuje mieszkańców powiatu, że w dniu 1 sierpnia 2017 roku o godzinie 17:00 planowane jest przeprowadzenie treningu systemu powszechnego ostrzegania. Wyemitowanie sygnału akustycznego w czasie trwania treningu będzie jednocześnie upamiętniało 73 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Trening polegał będzie na akustycznym uruchomieniu syren – 3 minuty modulowany dźwięk syreny. Jednocześnie zachęcamy Państwa do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi tutaj dotyczącymi zasad, organizacji i funkcjonowania powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach. Ryszard Klimsiak Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze Tabela sygnałów

Udostępnij:
Share
Read More

Konkurs Najsmaczniejszy sernik

Jeśli lubisz piec i swoimi słodkościami dzielić się z innymi skorzystaj z zaproszenia Starostwa Powiatowego i Spółdzielni Mleczarskiej KaMos. Zgłoś się do udziału w konkursie na „Najsmaczniejszy sernik” organizowanym już po raz kolejny podczas Dni Powiatu Kamiennogórskiego w dniu 26 sierpnia 2017 roku. Zachęcamy mieszkańców powiatu, sołectwa, koła gospodyń wiejskich oraz stowarzyszenia do udziału w konkursie i wspólnej zabawy. Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmowane są w terminie do 16 sierpnia 2017 roku. Wszelkie informacje na temat konkursu udzielane są pod nr tel. 75 645 02 52. Regulamin konkursu „Najsmaczniejszy…

Udostępnij:
Share
Read More

Czesi budują D11/S3 – jest decyzja!

Dnia 17 lipca 2017 roku do Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze z niezapowiedzianą wizytą przybyli – minister Elżbieta Witek i Andrzej Adamczyk – minister infrastruktury i budownictwa. Ministrowie w drodze powrotnej z Republiki Czeskiej postanowili wstąpić do kamiennogórskiego starostwa, aby osobiście przekazać doskonałą wiadomość, iż po stronie czeskiej zapadły ostateczne decyzje w sprawie budowy ich odcinka drogi szybkiego ruchu D11 (S3). Wszystko więc wskazuje na to, że brakujące odcinki drogi po obu stronach granicy PL/CZ, powinny być zakończone jednocześnie. Jest to doskonała wiadomość dla wszystkich mieszkańców naszego powiatu jak i…

Udostępnij:
Share
Read More

Starostwo Powiatowe – Komunikat

Starosta Kamiennogórski informuje, że dnia 23 czerwca 2017 r. został wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Broniewskiego nr 15, wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży – działka nr 233/29 o pow. 0,0217 ha położona w Miszkowicach (Zarządzenie nr 38/2017 z dnia 23 czerwca 2017 r.).

Udostępnij:
Share
Read More

Całkowite zamknięcie Al. Wojska Polskiego w Kamiennej Górze

Informujemy, iż w związku z remontem ulicy Aleja Wojska Polskiego w Kamiennej Górze, zgodnie z przyjętym projektem czasowej organizacji ruchu, z dniem 28 czerwca 2017 roku nastąpi całkowite zamknięcie dla ruchu remontowanego odcinka drogi, tj. od skrzyżowania z ulicą Kościuszki do skrzyżowania z ulicą Żeromskiego-Katowicka. Objazd wyznaczono ulicą Kościuszki i Krzeszowską. Dla samochodów osobowych możliwy jest przejazd ulicami: Starą, Ogrodową, Wąską, Żeromskiego. Zadanie realizowane jest ze środków powiatu kamiennogórskiego i „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

Udostępnij:
Share
Read More

Pracodawca Roku 2017 Powiatu Kamiennogórskiego

Ruszył konkurs „Pracodawca Roku 2017 Powiatu Kamiennogórskiego”. Organizatorem konkursu jest Starosta Kamiennogórski Jarosław Gęborys oraz Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze. W konkursie mogą brać udział Pracodawcy spełniający łącznie poniższe kryteria formalne: a) Pracodawcy mający siedzibę i prowadzący działalność gospodarczą na terenie powiatu kamiennogórskiego. b) Pracodawcy, którzy nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne oraz jakichkolwiek innych należności publicznoprawnych z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni zgodnie z prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu lub innych…

Udostępnij:
Share
Read More