Wspieraj lokalnie – informacja dla OPP

„Wspieraj lokalnie” – informacja dla organizacji pożytku publicznego z powiatu kamiennogórskiego. Powiat Kamiennogórski rozpoczął współpracę z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych na realizację projektu „Wspieraj lokalnie”. Celem projektu jest wsparcie lokalnych organizacji oraz zwiększenie liczby podatników rozliczających podatek w miejscu zamieszkania i zachęcenie ich do przekazywania lokalnym organizacjom pożytku publicznego 1% podatku PIT. Przystąpienie do projektu nie wiąże się z żadnymi kosztami dla organizacji i stanowi istotną pomoc w pozyskiwaniu funduszy na potrzeby organizacji pozarządowych z powiatu kamiennogórskiego. Projekt polega na przygotowaniu specjalnej, darmowej wersji programu służącego do rozliczania deklaracji PIT.…

Udostępnij:
Share
Read More

Konferencja Zatrudnianie cudzoziemców – wideo

Dnia 22 listopada 2017 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze odbyła się konferencja „Zatrudnianie cudzoziemców”. Celem konferencji było zapoznanie pracodawców powiatu kamiennogórskiego z nowym stanem prawnym w zakresie zatrudniania obcokrajowców od 1 stycznia 2018 roku. Nasza relacja z wydarzenia dostępna tutaj. Zapraszamy również do poniższej relacji wideo. Wideo: Ryszard Bizoń

Udostępnij:
Share
Read More

Konferencja Zatrudnianie cudzoziemców

Dnia 22 listopada 2017 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze odbyła się konferencja „Zatrudnianie cudzoziemców”. Celem konferencji było zapoznanie pracodawców powiatu kamiennogórskiego z nowym stanem prawnym w zakresie zatrudniania obcokrajowców od 1 stycznia 2018 roku. W konferencji zorganizowanej w ramach „Europejskich Dni Pracodawców 2017”, które przypadają w listopadzie br. wzięło udział kilkudziesięciu przedstawicieli pracodawców zainteresowanych zatrudnianiem cudzoziemców. Spotkanie zostało zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze pod patronatem Starosty Kamiennogórskiego. Podczas spotkania zostały omówione przepisy prawne regulujące zatrudnianie cudzoziemców przez przedstawicieli Urzędu Wojewódzkiego, Państwowej Inspekcji Pracy,…

Udostępnij:
Share
Read More

Spotkanie konsultacyjno-szkoleniowe

Spotkanie konsultacyjno-szkoleniowe dla organizacji pozarządowych. Starosta Kamiennogórski, Pełnomocnik Starosty ds. Organizacji Pozarządowych oraz Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych we Wrocławiu – Biuro Regionalne w Wałbrzychu, zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Kamiennogórskiego na spotkanie, podczas którego zostaną przeprowadzone konsultacyjne projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku” oraz warsztaty dotyczące wypełniania ofert na realizację zadań publicznych. W pierwszej części spotkania omówiony zostanie projekt dokumentu „Roczny programu współpracy Powiatu Kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku” – stanowiącego załącznik do uchwały Nr 232/2017 Zarządu Powiatu…

Udostępnij:
Share
Read More

Konferencja – Zatrudnianie cudzoziemców

Starosta Kamiennogórski zaprasza pracodawców na konferencję pt.: „ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW” Konferencja odbędzie się 22 listopada 2017 roku o godz. 9:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze, ul. Władysława Broniewskiego 15. Zainteresowanych pozyskaniem informacji na temat zmian przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców, legalizacji ich pobytu a także oddelegowywania ich poza granice RP zapraszamy do udziału w konferencji. Zgłoszenia telefoniczne pod numerem telefonu: tel. 75 645 01 69 do dnia 10 listopada 2017roku. Liczba miejsc ograniczona. Wydarzenie organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze w ramach inicjatywy sieci Europejskich Publicznych Służ…

Udostępnij:
Share
Read More

Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG

Informujemy, iż powiat kamiennogórski, jako jeden z dwudziestu trzech powiatów Województwa Dolnośląskiego, bierze udział w projekcie realizowanym przez Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG”. Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności regionu poprzez modernizację zasobów geodezyjno-kartograficznych. Całkowita wartość projektu to ponad 51,5 mln złotych, z czego dla powiatu kamiennogórskiego przypada ponad 1,3 mln złotych.

Udostępnij:
Share
Read More

Starostwo Powiatowe – Komunikat

Starosta Kamiennogórski ogłasza II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości Skarbu Państwa: Nieruchomość niezabudowana położona w Miszkowicach, gm. Lubawka, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 233/29 o pow. 0,0217 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą nr JG1K/00028483/0. Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów: PsIII (pastwiska trwałe). Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 233/29 znajduje się w jednostce G – Miszkowice na terenie G – 19 MN/MR/MP: mieszkalnictwo wielorodzinne lub jednorodzinne średniej i niskiej intensywności, zabudowa zagrodowa, mieszkalnictwo pensjonatowe. Cena wywoławcza nieruchomości…

Udostępnij:
Share
Read More

Konferencja w ZSZiO – wideo

Dnia 6 października 2017 roku w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze odbyła się konferencja poruszająca temat klas mundurowych i ich roli w procesie kształtowania obronnych i obywatelskich postaw młodzieży. Relacja z wydarzenia dostępna tutaj. Zapraszamy również do poniższej relacji wideo. Wideo: Ryszard Bizoń Konferencja w ZSZiO

Udostępnij:
Share
Read More

Przetarg na sprzedaż nieruchomości Powiatu Kamiennogórskiego

Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego ogłasza VII ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kamiennogórskiego, położonej w Szarocinie 1A, gmina Kamienna Góra. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Szarocinie 1A, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 309 o pow. 0,24 ha. Na działce posadowione są dwa budynki, w tym trzykondygnacyjny budynek użytkowo-mieszkalny z dwiema przybudówkami o pow. użytkowej 630 m2, łącznie z piwnicami i poddaszem 943,30 m2, kubaturze 4935 m3 i jednokondygnacyjny budynek garażowo-magazynowy o pow. użytkowej 75,30 m2, łącznie z poddaszem nieużytkowym 160,9 m2, kubaturze 630 m3. Budynek…

Udostępnij:
Share
Read More

Jubileusz 50-lecia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Dnia 6 października 2017 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyła się uroczystość z okazji 50-lecia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kamiennej Górze. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: Marzena Machałek-Sekretarz Stanu w MEN, Iwona Krawczyk-Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, Krzysztof Świątek-Burmistrz Miasta Kamienna Góra, Patryk Straus-Wójt Gminy Kamienna Góra oraz przedstawiciele oświaty. Po przywitaniu zaproszonych gości miało miejsce wystąpienie dyrektor PCE w Kamiennej Górze nt. „Historia i teraźniejszość”. Jednym z ciekawszych punktów programu był również wykład inauguracyjny Doroty Zawadzkiej nt. „Nauczyciele i rodzice – sprzymierzeńcy w edukacji i wychowaniu”. Dorota Zawadzka zyskała popularność…

Udostępnij:
Share
Read More

Starostwo Powiatowe – Komunikat

Starosta Kamiennogórski informuje, że dnia 3 października 2017 r. został wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Broniewskiego nr 15, wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym – działka nr 15/6 położona w Rędzinach (Zarządzenie Starosty Kamiennogórskiego Nr 61/2017 z dnia 3 października 2017 r.). Wykaz, wywiesza się na tablicy ogłoszeń przez okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze oraz publikuje się na stronie internetowej kamienna-gora.pl i w Biuletynie Informacji…

Udostępnij:
Share
Read More

Polsko-czeskie pogranicze w fotografii 3D

Dnia 3 października 2017 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze odbyła się konferencja podsumowująca projekt pn. „Atrakcje polsko-czeskiego pogranicza w fotografii 3D”. Projekt został zrealizowany w partnerstwie z czeskim miastem Zaclerz. Założeniem projektu był wydruk publikacji albumowej oraz karnetów widokówek zawierających fotografie atrakcji polsko-czeskiego pogranicza ujęte w technice 3D anaglifu barwnego. Wartość projektu opiewała na kwotę 12 858,99 €, z czego 85 % stanowiło dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa. Projekt był odpowiedzią na…

Udostępnij:
Share
Read More

Starostwo Powiatowe – Komunikat

Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego informuje, że dnia 27 września 2017 roku został wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Broniewskiego nr 15, wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kamiennogórskiego przeznaczonych do sprzedaży – lokal mieszkalny o pow. użytkowej 34,90 m2 położony w Kamiennej Górze przy ul. Jeleniogórskiej 14, działka nr 208/1 (Uchwała Nr 229/2017 Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 26 września 2017 r.).

Udostępnij:
Share
Read More

Przedłużony nabór na stanowiska urzędnicze

Starosta kamiennogórski informuje o przedłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych na stanowisko: Podinspektora w Wydziale Geodezji w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 06.10.2017 r. Liczba etatów: 2. Jednocześnie informuje, że pozostałe zapisy treści ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze nie ulegają zmianie. I. Określenie stanowiska urzędniczego: • Nazwa stanowiska pracy: Podinspektor • Miejsce w strukturze organizacyjnej: Wydział Geodezji • Liczba etatów: 2 UWAGA. Osoby podejmujące pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym mają obowiązek odbyć służbę przygotowawczą…

Udostępnij:
Share
Read More

Trwają poszukiwania mężczyzny

Dnia 20 września 2017 roku ok godz. 17:30 zaginął mieszkaniec Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie. Wiek: 56 lat. Wzrost: ok 170 cm, krępa budowa ciała. Ubiór: jasna kurtka i ciemne spodnie. Znaki szczególne: siwe włosy, okulary. Ostatnie miejsce pobytu: okolice DPS w Szarocinie. Osoby, które widziały zaginionego mężczyznę proszone są o kontakt z Policją pod nr alarmowym lub do dyżurnego KPP 75 744 68 88. Aktualizacja 22.09.2017 Mężczyzna został odnaleziony żywy.

Udostępnij:
Share
Read More

Ćwiczenia „Marciszów 2017”

Dnia 15 września 2017 roku w Marciszowie odbyły się zarządzone przez Starostę Kamiennogórskiego Jarosława Gęborysa ćwiczenia powiatowych służb inspekcji i straży pod kryptonimem „Marciszów 2017”. Ćwiczenia przeprowadzone zostały zgodnie z Planem Szkolenia z Zakresu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Województwa Dolnośląskiego na rok 2017. W ćwiczeniach udział wzięły jednostki państwowej oraz ochotniczych straży pożarnych, Policja, Pogotowie Ratunkowe z Jeleniej Góry, Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Marciszowie, burmistrzowie i wójtowie, pracownicy Urzędów Miast i Gmin odpowiedzialni za zarządzanie kryzysowe, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura w Jeleniej Górze, Regionalny…

Udostępnij:
Share
Read More

III eliminacje Dolnośląskiej Amatorskiej Ligi Zaprzęgowej

Dnia 30 września 2017 roku w Agroturystyce „Podkówka” w Świdniku odbędą się III eliminacje Dolnośląskiej Amatorskiej Ligii Zaprzęgowej. Za najlepszy przejazd w konkursie zręczności będzie do zdobycia Puchar Starosty Kamiennogórskiego. Program: 9:55 – Oficjalne rozpoczęcie 11:00 – 13:00 – Ujeżdżanie 14:00 – 16:00 – Maraton i zręczność 16:30-17:00 – Dekoracja i runda honorowa Dolnośląska Amatorska Liga Zaprzęgowa powstała w 2014 roku z inicjatywy sióstr Kubańskich. Projekt został stworzony z myślą o promocji amatorskiego powożenia i koni rasy śląskiej. Ten cykl imprez sportowo-hodowlanych, rozgrywanych pod Generalnym Patronatem Okręgowego Związku Hodowców Koni…

Udostępnij:
Share
Read More

Informacja o planowanych ćwiczeniach „Marciszów 2017”

Uprzejmie informujemy, że Starosta Kamiennogórski zarządził przeprowadzenie ćwiczeń powiatowych służb inspekcji i straży pod kryptonimem „Marciszów 2017”. Poniżej przedstawiamy tematykę, cel oraz miejsce ćwiczeń. 1. Temat: Działania powiatowych służb, inspekcji i straży w likwidacji zdarzeń pożarowych, terrorystycznych i ekologicznych pod kryptonimem „Marciszów 2017” 2. Ćwiczenia przeprowadzone zostaną zgodnie z Planem Szkolenia z Zakresu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Województwa Dolnośląskiego na 2017 roku, oraz na podstawie Zarządzenia nr 28/2017 Starosty Kamiennogórskiego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie szkolenia i ćwiczeń służb, inspekcji i straży. 3. Miejsce ćwiczeń; Rzeka Bóbr…

Udostępnij:
Share
Read More

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

Starosta Kamiennogórski ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości Skarbu Państwa: Nieruchomość niezabudowana położona w Miszkowicach, gm. Lubawka, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 233/29 o pow. 0,0217 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą nr JG1K/00028483/0. Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów: PsIII (pastwiska trwałe). Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 233/29 znajduje się w jednostce G – Miszkowice na terenie G – 19 MN/MR/MP: mieszkalnictwo wielorodzinne lub jednorodzinne średniej i niskiej intensywności, zabudowa zagrodowa, mieszkalnictwo pensjonatowe. Cena nieruchomości wynosi…

Udostępnij:
Share
Read More

Dni Powiatu Kamiennogórskiego – relacja wideo

Dnia 26 sierpnia 2017 roku nad kamiennogórskim zalewem odbyły się Dni Powiatu Kamiennogórskiego. Organizatorem imprezy było Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze oraz Spółdzielnia Mleczarska KaMos. Impreza została objęta Honorowym Patronatem Wojewody Dolnośląskiego Pawła Hreniaka. Poniżej relacja wideo telewizji Dami. Zapraszamy również do naszych relacji: Relacja Dni Powiatu Kamiennogórskiego dostępna tutaj. Relacja z koncertu Mesajah dostępna tutaj. Relacja z koncertu Pająki dostępna tutaj.

Udostępnij:
Share
Read More

Przetarg na sprzedaż nieruchomości Powiatu Kamiennogórskiego

Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego ogłasza VI ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kamiennogórskiego, położonej w Szarocinie 1A, gmina Kamienna Góra. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Szarocinie 1A, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 309 o pow. 0,24 ha. Na działce posadowione są dwa budynki, w tym trzykondygnacyjny budynek użytkowo-mieszkalny z dwiema przybudówkami o pow. użytkowej 630 m2, łącznie z piwnicami i poddaszem 943,30 m2, kubaturze 4935 m3 i jednokondygnacyjny budynek garażowo-magazynowy o pow. użytkowej 75,30 m2, łącznie z poddaszem nieużytkowym 160,9 m2, kubaturze 630 m3. Budynek…

Udostępnij:
Share
Read More

Przetarg na sprzedaż nieruchomości Powiatu Kamiennogórskiego

Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego ogłasza VI ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kamiennogórskiego, położonej w Szarocinie 1A, gmina Kamienna Góra. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Szarocinie 1A, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 309 o pow. 0,24 ha. Na działce posadowione są dwa budynki, w tym trzykondygnacyjny budynek użytkowo-mieszkalny z dwiema przybudówkami o pow. użytkowej 630 m2, łącznie z piwnicami i poddaszem 943,30 m2, kubaturze 4935 m3 i jednokondygnacyjny budynek garażowo-magazynowy o pow. użytkowej 75,30 m2, łącznie z poddaszem nieużytkowym 160,9 m2, kubaturze 630 m3. Budynek…

Udostępnij:
Share
Read More

Dni Powiatu Kamiennogórskiego

Przypominamy, iż dnia 26 sierpnia 2017 roku nad kamiennogórskim zalewem, w ramach odchodów Dni Powiatu Kamiennogórskiego, odbędą się równolegle dwie imprezy o charakterze regionalnym: VII Powiatowe Święta Mleka – to lokalne tradycje związane z produkcją i przetwórstwem mleka, ekologiczne, zdrowe i smaczne produkty mleczne i nie tylko, sudecka wieś wczoraj i dziś, a przede wszystkim doskonała zabawa dla kilku pokoleń. To również podziękowanie wszystkim, których codzienna, wytrwała praca pozwala nam korzystać z darów kamiennogórskiej ziemi. II Powiatowe Święto Przedsiębiorczości – to wydarzenie propagujące firmy funkcjonujące na terenie powiatu kamiennogórskiego –…

Udostępnij:
Share
Read More

Starostwo Powiatowe – Komunikat

Starosta Kamiennogórski informuje, że dnia 31 lipca 2017 roku został wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Broniewskiego nr 15, wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży – działka nr 718/2 o pow. 0,0194 ha położona w Pisarzowicach (Zarządzenie nr 48/2017 z dnia 31 lipca 2017 roku).

Udostępnij:
Share
Read More

Zawyją syreny alarmowe

Starosta Kamiennogórski informuje mieszkańców powiatu, że w dniu 1 sierpnia 2017 roku o godzinie 17:00 planowane jest przeprowadzenie treningu systemu powszechnego ostrzegania. Wyemitowanie sygnału akustycznego w czasie trwania treningu będzie jednocześnie upamiętniało 73 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Trening polegał będzie na akustycznym uruchomieniu syren – 3 minuty modulowany dźwięk syreny. Jednocześnie zachęcamy Państwa do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi tutaj dotyczącymi zasad, organizacji i funkcjonowania powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach. Ryszard Klimsiak Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze Tabela sygnałów

Udostępnij:
Share
Read More

Konkurs Najsmaczniejszy sernik

Jeśli lubisz piec i swoimi słodkościami dzielić się z innymi skorzystaj z zaproszenia Starostwa Powiatowego i Spółdzielni Mleczarskiej KaMos. Zgłoś się do udziału w konkursie na „Najsmaczniejszy sernik” organizowanym już po raz kolejny podczas Dni Powiatu Kamiennogórskiego w dniu 26 sierpnia 2017 roku. Zachęcamy mieszkańców powiatu, sołectwa, koła gospodyń wiejskich oraz stowarzyszenia do udziału w konkursie i wspólnej zabawy. Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmowane są w terminie do 16 sierpnia 2017 roku. Wszelkie informacje na temat konkursu udzielane są pod nr tel. 75 645 02 52. Regulamin konkursu „Najsmaczniejszy…

Udostępnij:
Share
Read More

Czesi budują D11/S3 – jest decyzja!

Dnia 17 lipca 2017 roku do Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze z niezapowiedzianą wizytą przybyli – minister Elżbieta Witek i Andrzej Adamczyk – minister infrastruktury i budownictwa. Ministrowie w drodze powrotnej z Republiki Czeskiej postanowili wstąpić do kamiennogórskiego starostwa, aby osobiście przekazać doskonałą wiadomość, iż po stronie czeskiej zapadły ostateczne decyzje w sprawie budowy ich odcinka drogi szybkiego ruchu D11 (S3). Wszystko więc wskazuje na to, że brakujące odcinki drogi po obu stronach granicy PL/CZ, powinny być zakończone jednocześnie. Jest to doskonała wiadomość dla wszystkich mieszkańców naszego powiatu jak i…

Udostępnij:
Share
Read More

Starostwo Powiatowe – Komunikat

Starosta Kamiennogórski informuje, że dnia 23 czerwca 2017 r. został wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Broniewskiego nr 15, wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży – działka nr 233/29 o pow. 0,0217 ha położona w Miszkowicach (Zarządzenie nr 38/2017 z dnia 23 czerwca 2017 r.).

Udostępnij:
Share
Read More

Całkowite zamknięcie Al. Wojska Polskiego w Kamiennej Górze

Informujemy, iż w związku z remontem ulicy Aleja Wojska Polskiego w Kamiennej Górze, zgodnie z przyjętym projektem czasowej organizacji ruchu, z dniem 28 czerwca 2017 roku nastąpi całkowite zamknięcie dla ruchu remontowanego odcinka drogi, tj. od skrzyżowania z ulicą Kościuszki do skrzyżowania z ulicą Żeromskiego-Katowicka. Objazd wyznaczono ulicą Kościuszki i Krzeszowską. Dla samochodów osobowych możliwy jest przejazd ulicami: Starą, Ogrodową, Wąską, Żeromskiego. Zadanie realizowane jest ze środków powiatu kamiennogórskiego i „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

Udostępnij:
Share
Read More

Pracodawca Roku 2017 Powiatu Kamiennogórskiego

Ruszył konkurs „Pracodawca Roku 2017 Powiatu Kamiennogórskiego”. Organizatorem konkursu jest Starosta Kamiennogórski Jarosław Gęborys oraz Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze. W konkursie mogą brać udział Pracodawcy spełniający łącznie poniższe kryteria formalne: a) Pracodawcy mający siedzibę i prowadzący działalność gospodarczą na terenie powiatu kamiennogórskiego. b) Pracodawcy, którzy nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne oraz jakichkolwiek innych należności publicznoprawnych z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni zgodnie z prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu lub innych…

Udostępnij:
Share
Read More