Renowacja Nepomucena – mikropiaskowanie

Trwają prace renowacyjne figury świętego Jana Nepomucena. Po wcześniejszym procesie usuwania mikroorganizmów i usuwaniu powłoki malarskiej, zostało wykonane wstępne oczyszczenie na sucho przy użyciu specjalistycznej mikropiaskarki. Bardzo czasochłonnym staje się usuniecie z powierzchni kamienia powłok farb, które przez wiele lat były nakładane na pomnik. W kolejnych etapach zostaną wykonane m.in. zabiegi uzupełnienia ubytków oraz spoinowanie przy użyciu gotowej trasowej zaprawy do spoinowania. Ostatecznym zabiegiem będzie przeprowadzona hydrofobizacja metodą natryskową, która pozwoli skutecznie zabezpieczyć powierzchnię obiektu przed działaniem szkodliwych warunków atmosferycznych. Oczywiście będziemy prezentować kolejne etapy renowacji pomnika. Przypominamy, iż renowacja…

Udostępnij:
Share
Read More

Renowacja Nepomucena – oczyszczanie kamienia

Trwają prace renowacyjne figury świętego Jana Nepomucena. Po wcześniejszym procesie usuwania mikroorganizmów preparatem biobójczym nadal sporo wysiłku wymaga usunięcie powłoki malarskiej, która poprzez niewłaściwą pielęgnację była przez wiele lat nakładana na pomnik. Przypominamy, iż renowacja figury odbywa się dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia Brama Czadrowska w ramach dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony dóbr kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego. Dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Gminy Kamienna Góra znajdujący się w sołectwie Czadrów, kamienny barokowy Jan Nepomucen zostaje poddany kompletnemu procesowi renowacji, wraz ze stabilizacją podłoża, które przyczyniło się do jego niebezpiecznego…

Udostępnij:
Share
Read More

Renowacja Nepomucena – usuwanie mikroorganizmów

Dnia 11 września 2017 roku ruszył kolejny etap renowacji figury świętego Jana Nepomucena. Po wcześniejszej przetransportowaniu pomnika wykonano oczyszczenie wstępne. Następnie poddano pomnik procesowi usunięcia mikroorganizmów preparatem biobójczym i usunięciu fragmentów powłoki malarskiej, która jest dla kamienia bardzo szkodliwa, gdyż uniemożliwia swobodne wysychanie i sprzyja powstaniu zniszczeń związanych z działaniem wody. Od dawna pomnik był niewłaściwie pielęgnowany przez osobę, która mimo dobrej woli przyczyniała się do jego dalszej dewastacji. Warstwa farby dla piaskowca stanowi bardzo niekorzystną barierę i utrudnia odparowywanie wody. To sprzyja intensywnemu rozwojowi bakterii, grzybów, mchu i innych.…

Udostępnij:
Share
Read More

Renowacja Nepomucena – transport

Dnia 5 września 2017 roku miał miejsce kolejny etap renowacji figury świętego Jana Nepomucena, znajdującej się na terenie sołectwa Czadrów. Po wcześniejszej wycince gałęzi i uprzątnięciu terenu wokół pomnika, mogło odbyć się przetransportowanie figury do zakładu, w którym zostanie przeprowadzona renowacja techniką i technologią zgodną z oryginałem. W zakresie prac renowacyjnych znajdzie się m.in. oczyszczenie wstępne z luźno zespojonych nawarstwień, usunięcie mikroorganizmów preparatem biobójczym, zabezpieczenie i wzmocnienie najbardziej osłabionych elementów, oczyszczanie kamienia agregatem CP i metodami chemicznymi, mechaniczne usunięcie spękanych i uszkodzonych spoin, rekonstrukcja zniszczonych elementów, uzupełnienie ubytków, uzupełnienie spoin,…

Udostępnij:
Share
Read More

Renowacja Nepomucena – przygotowanie terenu

Dnia 31 sierpnia 2017 roku ruszył pierwszy etap renowacji figury świętego Jana Nepomucena, znajdującej się na terenie sołectwa Czadrów. Kamienny barokowy Jan Nepomucen jest usytuowany na skarpie rzeki Zadrny. Adoruje krucyfiks trzymany w obu rękach. Datuje się go na 1867 rok. Postać ma wysokość 153 cm a cały pomnik 320 cm. Obiekt z biegiem lat popadł w ruinę. W pierwszym etapie dokonano wycinki gałęzi i uprzątnięto teren wokół pomnika, przygotowując miejsce do przetransportowania figury do zakładu, w którym będzie poddana całkowitej renowacji. Obecnie najważniejszym problemem jest niebezpieczne pochylenie pomnika, co…

Udostępnij:
Share
Read More

Renowacja Nepomucena

Już niebawem ruszy renowacja figury świętego Jana Nepomucena, znajdującej się na terenie sołectwa Czadrów. Przypominamy, iż Stowarzyszenie Brama Czadrowska podjęło decyzję, iż kolejnym zadaniem publicznym z wykorzystaniem środków ze wsparcia Urzędu Gminy Kamienna Góra będzie renowacja właśnie tej figury. Kamienny barokowy Jan Nepomucen jest usytuowany na skarpie rzeki Zadrny, przy drodze wjazdowej na fermę drobiu. Adoruje krucyfiks trzymany w obu rękach. Szczególny wyraz twarzy Jana ma w sobie coś niepokojącego. Ładny cokół, z tarczą. Datuje się go na 1867 rok. Postać ma wysokość 153 cm a cały pomnik 320 cm.…

Udostępnij:
Share
Read More